top of page
skog.jpg

För ett starkare juridiskt miljöskydd

i Sverige.

Vad vi gör

Miljöjuristerna är en förening bestående av juriststudenter och unga jurister som jobbar med klimat- och miljöfrågor. Vi har varit verksamma sedan hösten 2020, och sedan i juni 2022 som egen ideell förening. Vår verksamhet syftar till att hjälpa olika miljöinitiativ att ta vara på de juridiska möjligheter till miljöskydd som finns i svensk lagstiftning. Vi vill att miljörörelsen ska vara medveten om, och effektivt utnyttja, olika juridiska metoder för att skydda exempelvis områden som hotas av exploatering, ekosystem som hotas av förorening, och arter som hotas av utrotning.

 

Vi bistår med att göra rättsutredningar, skriva överklaganden, korrekturläsa inlagor, och ge annan juridisk rådgivning. Vi erbjuder våra tjänster helt och hållet kostnadsfritt.

 

Vårt största projekt hittills är Auroramålet, ett ungdomslett initiativ med syftet att genom en domstolsprocess hålla staten ansvarig för dess otillräckliga klimatåtgärder. Tillsammans med erfarna juridiska ombud står Miljöjuristerna för Auroramålets juridiska utredningar och förbereder idag en stämningsansökan.

bottom of page