top of page

Styrelsen

Här hittar du information om vår styrelse för verksamhetsåret 2022/2023.

Field of Flowers

Ida Edling

Delansvarig för Auroramålet, rådgivningsverksamheten, finansiering, universitetssamarbeten och påverkansarbete.

Fält av guld

Victoria Rognlien-Saari

Jag läser åttonde terminen på juristprogrammet och är styrelseledamot i föreningen. Mina uppgifter omfattar advocacy/opinionsbildning, lobbyarbete samt outreach.

Image by Martin Woortman

Lovisa Helmius

Medlemsansvarig och ansvarig för rådgivningsverksamheten.

Image by Antoine Rault

Josefin Meissner

Kassör och ansvarig för hemsidan, sociala medier, och fortbildning.

Stjärnorna

Sofia Stjernholm Vladić

Medlemsansvarig och ansvarig för finansiering och fortbildning.

Misty Woodland

Jonna Karlstedt

Jag bor i Göteborg och jag ansvarar primärt för universitetssamarbeten med juristprogrammen i Sverige.

bottom of page