top of page

Vår Vision

Miljöjuristernas vision är att rättssystemet blir utformat på ett sätt som säkerställer livskraftiga, resilienta ekosystem, ett stabilt och hälsosamt klimatologiskt system, rättvist och hållbart utnyttjande av naturresurser, samt ett globalt social-ekologisk-ekonomiskt system som bygger på långsiktighet och respekt snarare än exploatering och kortsiktig ekonomisk vinst.

Grönt fält

Långsiktiga mål

Destruktiv exploatering av ekosystem, individer, och naturresurser förbjuds genom lag

Domstolar upprätthåller och främjar ett miljöskydd som är tillräckligt för att ekosystem, individer, och naturresurser inte ska destruktivt exploateras

En livskraftig och resilient miljörörelse optimerar sin användning av juridiska verktyg för miljöskydd

Uppdrag

Miljöjuristernas uppdrag är att använda juridiska verktyg för att säkerställa livskraftiga resilienta ekosystem, ett stabilt och hälsosamt klimatologiskt system, rättvist och hållbart utnyttjande av naturresurser, samt ett globalt social-ekologisk-ekonomiskt system som bygger på rättvisa och respekt snarare än exploatering, och inspirera andra att använda juridiska verktyg på samma sätt.

Image by Artur Łuczka
Image by Daniel Mirlea

Aktiviteter

Miljöjuristerna genomför vårt uppdrag och verkar för vår vision genom ett antal aktiviteter som på olika sätt bidrar till att förbättra lagstiftning, förbättra praxis, och stärker den juridiska kompetensen i miljörörelsen.

 

Förutom att stärka miljörörelsens processförmåga genom att erbjuda juridisk rådgivning, bedriver vi bland annat påverkansarbete gentemot allmänheten och lagstiftaren i samråd med andra miljöorganisationer, samarbetar med naturvetare för tvärvetenskaplig förståelse, och lockar fler jurister att jobba för miljön genom att göra Miljöjuristerna till en attraktiv gemenskap.

bottom of page