top of page

Bli Medlem

För att bli medlem i Miljöjuristerna behöver vi information om dig. Du kan enkelt bli medlem genom att fylla i vårt ansökningsformulär.

Du kan bli medlem i föreningen om du är juridikstuderande eller jurist, och om du vill verka för föreningens ändamål. Från första terminen på juristprogrammet är du välkommen.

Det går också att bli stödmedlem till Miljöjuristerna. Då behöver du inte vara juriststudent eller jurist, men får såklart vara det. Företag, organisationer och privatpersoner som vill stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlemmar.

Det är styrelsen som beviljar medlemsskap och stödmedlemsskap.

Varje år fastställer årsmötet en medlemsavgift. Medlemsavgiften för 2023 är 0 kronor.

Varmt välkommen att ansöka!

bottom of page