top of page

Juridisk Rådgivning

Eftersöker du juridisk rådgivning, vänligen fyll i nedanstående kontaktformulär. Har du andra frågor om om t.ex. medlemskap, samarbeten eller föreläsningar får du gärna kontakt oss via mail.

Miljöjuristerna ägnar sig bland annat åt kostnadsfri juridisk rådgivning till miljöinitiativ för att vi tror att en juridiskt kunnig miljörörelse är en starkare rörelse. Du är varmt välkommen att kontakta oss med juridiska frågor!

För att vi ska kunna ge rådgivning behöver en behörig person godkänna följande villkor för vår rådgivning.

Om ni ber oss om hjälp å en organisations vägnar, behöver godkännandet vara från en person som är behörig att ta sådana beslut för organisationen.

Miljöjuristernas rådgivningsverksamhet drivs ideellt av juriststudenter och nyexaminerade jurister. Det innebär dock att rådgivarna inte har lika mycket tid eller spetskompetens som jurister som yrkesarbetar med detta.

Eftersom behovet av juridisk rådgivning är stort och vår verksamhet bedrivs ideellt, kan vi behöva prioritera bland frågorna som kommer in. Vi prioriterar ärenden utifrån bland annat miljöpåverkans allvar och frågans storlek. Vi har större möjligheter att besvara avgränsade och konkreta frågor än att driva ärenden och skriva inlagor. Vi har begränsad möjlighet att anpassa oss till korta tidsfrister. 

 

Vår rådgivning är kostnadsfri, men ett ekonomiskt bidrag till Miljöjuristerna är förstås alltid välkommet. Vårt kontonummer är 9700 111 313 3.

Miljöjuristerna har ingen ansvarsförsäkring och kan därför inte ta ansvar för om ni skulle råka ut för olägenheter på grund av att ni följt våra råd. Ni följer alltså våra råd på egen risk. Ni har självklart ingen skyldighet att följa våra råd och står själva risken för era handlingar. 

 

Miljöjuristernas rådgivare har undertecknat ett sekretessavtal som gör att alla som kommer i kontakt med uppgifter om er, er situation och er eventuella juridiska process är skyldiga att hålla uppgifterna hemliga. Informationen som delas med oss kommer inte att spridas utanför vår förening. 

Ställ en fråga till den juridiska rådgivningen

Tack för din fråga

bottom of page